‘De gemeente gooit de PC op één hoop met de Overtoom’

De winkeliers in de PC Hooftstraat zijn ontevreden over de manier waarop de gemeente met de openbare ruimte omgaat. Te weinig groen, tegels die door elkaar liggen en verlichting die niet chic genoeg is. Maar een grote opknapbeurt zit er volgens de gemeente de komende vier jaar niet in.

Tekst: Bregje Lampe
Foto: Floris Lok

De PC Hooftstraat

Het interview met Wim Pijbes, directeur van het Rijksmuseum, die onlangs in deze krant zijn zorgen over de herinrichting en uitstraling van de omgeving van het museum uitte, hebben ze gespeld. Pijbes leidt een enorme restauratie, maar het lukt hem niet bij de gemeente een ondergrondse fietsenstalling op de kop van de Jan Luijkenstraat te regelen. Typisch, vinden Sander Lusink (Oger) en Patricia Linhard (Linhard), twee leden van de ondernemersvereniging Fashion Museum District. Ook Lusink en Linhard vangen bot bij de gemeente als ze met ideeën voor de herinrichting van de PC Hooftstraat aankloppen.
De tekening die de ondernemersvereniging vier jaar geleden liet maken, ligt al jaren in een la. Lusink: “Kijk, zo zou de PC eruit kunnen zien. Autoluw, met een beetje mediterraan groen, sierbestrating en koperen lampen. En kijk dan nu eens om je heen: bestelbusjes, overal fietsen en spaarlampen die rechtstreeks uit de DDR lijken te komen. Ik verwacht heus geen gouden kranen en zilveren bestrating. Ik wil gewoon dat het netjes is. Als het even kan iets netter dan hierachter. We hebben het hier over de chicste winkelstraat van Nederland. De PC is een begrip, maar door het stadsbestuur wordt de straat op één hoop gegooid met de Overtoom.”
“Wij voelen ons totaal niet serieus genomen door de gemeente,” zegt Linhard, voorzitter van de ondernemersvereniging. “In eerste instantie was de PC niet eens opgenomen in het masterplan voor het Museumkwartier. Belachelijk dat zo’n trekpleister over het hoofd wordt gezien,” zegt Edward de Jonge Urbach, eigenaar van de Azzurro Fashion Group (Azzurro, Azzurro Due, Azzurro Kids en D&G).
“Ik weet niet waarom de PC in 2008 niet in het plan werd opgenomen, maar in de nieuwe visie voor het Museumkwartier wordt de straat wel genoemd,” zegt Simone Kukenheim, voor D66 stadsdeelbestuurder in Zuid. “Ik vind de PC heel belangrijk. Het is een unieke straat, met een eigen publiek. Bovendien trekt de straat veel toeristen. Ik spreek net zo veel met de ondernemersvereniging als met de directeuren van de musea en ik begrijp heel goed dat ze een nette openbare ruimte willen hebben.”
“Natuurlijk snapt de gemeente waar we het over hebben. We lopen wel eens samen door de straat. Ze kunnen zich best vinden in onze kritiek; ik heb het idee dat ze het zelfs met ons eens zijn. Maar intussen gebeurt er helemaal niets. Dat vind ik een vorm van kapitaalvernietiging. Als dit gebied de laatste vijftien jaar anders was aangepakt, was er nu meer werkgelegenheid geweest,” zegt Linhard. “Nu is de werkgelegenheid in deze buurt afgenomen. En ik houd de gemeente daar verantwoordelijk voor, want een goede infrastructuur is essentieel voor economische groei,” zegt Lusink.
“Alle ondernemers zijn ontevreden over de inrichting van de openbare ruimte. En ik kan ze geen ongelijk geven,” zegt Benita Croeze, straatmanager van de PC, die het contact tussen de ondernemersvereniging en de gemeente onderhoudt. De communicatie tussen de vereniging en de gemeente loopt stroef, zegt Croeze. Zij heeft het idee dat gemeente vooral beren op de weg ziet als het om initiatieven van ondernemers gaat, zoals een borrel om de opening van een winkel te vieren. “Ik denk dat we meer voor elkaar kunnen krijgen als ambtenaren eens kijken naar wat wél mogelijk is en niet naar wat volgens de regels allemaal níet is toegestaan. Ik begrijp de frustraties van de winkeliers, die ook al heel lang wachten op een herprofilering.”

De ondernemer: ‘Begrip ja, maar er gebeurt helemaal niets’

‘We hebben een heel ambitieus masterplan laten maken, maar de uitvoering kost miljoenen. Dat geld is er nu niet,” zegt Kukenheim. “Daarnaast werkt de gemeente met een systematiek waarbij elke straat eens in de zoveel tijd aan de beurt komt. De fysieke conditie van de PC is nog prima. In 2003 is de straat in samenspraak met de ondernemers opgeknapt. Er is ruimte voor terrassen gekomen, er zijn nieuwe stoeptegels geplaatst en er zijn fietsnietjes en nieuwe verlichting gekomen. Een grote herprofilering is voorlopig niet aan de orde, want er wordt altijd zo’n drie tot vier jaar vooruitgepland en de PC is nog niet aan de beurt. Op dit moment inventariseren we welke maatregelen we op korte termijn kunnen nemen om aan de wensen van de ondernemers tegemoet te komen.”
“De PC ziet er versleten uit, en dan druk ik me nog netjes uit,” zegt Guus Bakker, voorzitter van Amsterdam City, de spreekbuis van het bedrijfsleven in de stad. “De uitstraling van de straat past niet bij die van de winkels. De winkels verdienen beter. Ik begrijp dat er nu geen geld is voor een grote herprofilering, maar een schone en nette straat moet haalbaar zijn. Ik heb het idee dat de straat door de gemeente vaak over het hoofd wordt gezien, omdat de herinrichting van het Museumplein en de verbouwing van het Stedelijk Museum alle aandacht vragen,” aldus Bakker.
Penny wise and pound foolish, noemt Linhard de gemeente. “Hier wordt geregeerd met een kruideniersmentaliteit. Aan de ene kant wordt geld uitgegeven om dure plannen te laten maken, maar vervolgens belanden die plannen in een la met het excuus dat er geen geld voor is.”
“Ondertussen betalen wij al acht jaar huren die zijn afgestemd op de aanwezigheid van musea in de buurt. Maar die musea zijn dicht. Tel daar de economische crisis bij op,” zegt Lusink. Hij wil maar zeggen: petje af voor de ondernemers die er nog zitten.
Niet dat alle ondernemers even betrokken zijn bij de gang van zaken in de PC. Vooral zelfstandige ondernemers zoals de familie Lusink, de familie Linhard en de familie De Jonge Urbach maken zich hard voor ‘hun’ straat. De winkels van grote merken als Chanel, Gucci en Louis Vuitton worden vanuit het buitenland bestuurd. “Het personeel in die winkels is op zijn zachtst gezegd niet heel intensief met het aanzien van de straat bezig. En op een buitenlands hoofdkantoor gaat men ervan uit dat de infrastructuur van de PC op orde is. Want de PC heeft een goede naam. Maar om die te houden, moet de gemeente wel blijven investeren,” zegt Lusink.
Volgens Kukenheim is nu geen geld beschikbaar voor de PC. “Pas eind dit jaar zal worden bepaald welke middelen volgend jaar beschikbaar komen.”
“De investeringsinspanning is uit balans. De gemeente doet bijna niets, terwijl de ondernemers waanzinnig investeren. Alleen al qua tijd. Binnenkort krijgen we het Keurmerk Veilig Ondernemen. Voor dat keurmerk heb ik geruime tijd twee keer per maand ‘s ochtends vergaderd. Alsof de zaak me niet al genoeg tijd kost,” zegt Lusink, die benadrukt heel blij te zijn met de KVO-certificering, omdat die een goede samenwerking met de politie, brandweer en gemeente op gebied van straatreiniging, straatmeubilair en fietsenrekken betekent.

De gemeente: ‘De straat is gewoon niet aan de beurt’

“De benadering van de commercie is heel anders dan die van de ambtenarij. De gemeente is vreselijk bureaucratisch. Elk stadsdeel houdt er zijn eigen regels op na en die regels veranderen ook nog eens voortdurend,” zegt De Jonge Urbach, die vorig jaar uit de ondernemersvereniging stapte omdat die hem te veel tijd kostte. De Jonge Urbach en de huidige leden van de ondernemersvereniging verwijten de gemeente een gebrek aan langetermijnvisie en transparantie. “We zouden wel eens willen weten hoeveel geld precies beschikbaar is, want we hebben al aangeboden zelf geld in te zamelen,” zegt Lusink.
“Elke vier jaar komen nieuwe mensen in het stadsdeelbestuur. Tegen de tijd dat ze ingewerkt zijn, worden ze weer opgevolgd. En iedere nieuwe bestuurder brengt zijn eigen regels mee. Zo mocht ik geen glazen pui tot op de grond laten maken toen ik de winkel van Azzurro verbouwde, maar toen ik een paar jaar later met de winkel van D&G, schuin aan de overkant, bezig was, mocht ik wel een glazen pui tot de grond laten maken,” zegt De Jonge Urbach. “Natuurlijk verandert er iets als het bestuur van het stadsdeel verandert. Maar ik heb niet het idee dat die veranderingen een langetermijnvisie in de weg staan,” zegt Kukenheim. “We moeten elkaar steeds opnieuw vinden, maar daar doen wij erg ons best voor. Zo heb ik onlangs een diner voor alle voorzitters van de ondernemersverenigingen in Zuid georganiseerd, omdat ik het contact met hen heel belangrijk vind.”

Eerder gepubliceerd op 21 mei 2011 in Het Parool

Gerelateerde artikelen:

, , , ,